สองด้าน

รางวัลชมเชย โครงการประกวดการ์ตูนคุณธรรมครั้งที่3

โดย  น.ส.ศิโรรัตน์ สุวรรณทิพย์

โพสท์ใน การ์ตูนคุณธรรม#3, การ์ตูนธรรมะ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

คำถามของนางฟ้า

รางวัลชมเชย โครงการประกวดการ์ตูนคุณธรรมครั้งที่3

โดย น.ส.วิชญาพร กัณฐรัตน์

โพสท์ใน การ์ตูนคุณธรรม#3, การ์ตูนธรรมะ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ปลาน้อย

รางวัลที่3 โครงการประกวดการ์ตูนคุณธรรมครั้งที่3

โดย นายพฤทธิ์อังกูร สุพรรณมณี

โพสท์ใน การ์ตูนคุณธรรม#3, การ์ตูนธรรมะ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

สังคมสีเทากับความสุขในชีวิตที่หายไป

รางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดการ์ตูนคุณธรรมครั้งที่3

โดย นายบุญฤทธิ์ แสนโสม

โพสท์ใน การ์ตูนคุณธรรม#3, การ์ตูนธรรมะ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

หยุดอวดดีแล้วสามัคคีกัน

รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดการ์ตูนคุณธรรมครั้งที่3 โดย นายบุญฤทธิ์ แสนโสม

โพสท์ใน การ์ตูนคุณธรรม#3, การ์ตูนธรรมะ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ประกาศผลการ์ตูนคุณธรรมครั้งที่3

ประกาศผลการตัดสินรางวัล การ์ตูนคุณธรรม ครั้งที่ 3

โดยเพจการ์ตูนธรรมะและเว็บไซต์การ์ตูนธรรมะ www.cartoondhamma.net

ประเภท Comics

รางวัลที่ 1 หมายเลข 2 หยุดอวดดีแล้วสามัคคีกัน โดย นายบุญฤทธิ์ แสนโสมhttps://bit.ly/2YmwmLt

รางวัลที่ 2 หมายเลข 50 สังคมสีเทากับความสุขในชีวิตที่หายไป โดย นายบุญฤทธิ์ แสนโสม https://bit.ly/2LGWv1C

รางวัลที่ 3 หมายเลข 7 ปลาน้อย โดย นายพฤทธิ์อังกูร สุพรรณมณี https://bit.ly/2Y3MBxD

รางวัลชมเชย1 หมายเลข 9 สองด้าน โดย น.ส.ศิโรรัตน์ สุวรรณทิพย์ https://bit.ly/310vhqF

รางวัลชมเชย2 หมายเลข 13 คำถามของนางฟ้า โดย น.ส.วิชญาพร กัณฐรัตน์ https://bit.ly/32LUxlX

รางวัลขวัญใจมหาชน หมายเลข 6 พระอรหันต์ของฉัน โดย ด.ญ.ปัญญริสา อาจพงษา https://bit.ly/2K03eRh

ประเภท Animation

รางวัลที่ 1 หมายเลข 1 ลุงดินไม่ขาดทุนเหรอ โดย นายณัฐธัญ ธรรมอนันต์ https://bit.ly/2SDjdbW

รางวัลขวัญใจมหาชน หมายเลข 2 อยู่อย่างพอเพียง โดย นายณัฐวุฒิ ไชยชมภู https://bit.ly/2MaYRFG

เนื่องจากมีผลงานที่เข้ารอบเพียง2ผลงาน จึงตัดสินคะแนนให้เพียงรางวัลเดียว

รางวัล:

รางวัลที่ 1 : เงินสด 2,000 บ.

รางวัลที่ 2 : เงินสด 1,500 บ.

รางวัลที่ 3 : เงินสด 1,000 บ.

รางวัลชมเชย : เงินสด 500

บ.รางวัลขวัญใจมหาชน (โหวต) : เงินสด 1,000 บ.

มีของที่ระลึกและประกาศนียบัตรพร้อมลายเซ็นคุณ”ดังตฤณ”มอบให้ผู้ร่วมส่งผลงานทุกท่านถึงบ้าน(จัดส่งภายใน 31 ส.ค. 62 ถ้าจำเป็นต้องรีบใช้เกียรติบัตร ขอใบรับรองทางเมล์ก่อนได้ค่ะ)

* ทางโครงการฯขอสงวนสิทธิในการเผยแพร่ผลงานผู้ร่วมโครงการบนเว็บไซต์การ์ตูนธรรมะเฟซบุ๊คเพจ การ์ตูนธรรมะ และสื่ออื่นๆเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล และขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม

อนุโมทนาคณะกรรมการและผู้สนับสนุนโครงการทุกท่านด้วยนะคะ

คณะกรรมการตัดสิน

1. อ.เซมเบ้ เจ้าของผลงานภาพการ์ตูนหน้าปกและภาพประกอบหนังสือธรรมะมากมาย แล้วยังเป็นคุณครูสอนศิลปะ ที่ https://www.facebook.com/martistartclub.th

2. อ.วิรัตน์ ยืนยงพัฒนากิจ เอก วิรัตน์ เจ้าของผลงานการ์ตูนแก๊กใน ขายหัวเราะ/มหาสนุก, การ์ตูนต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้, และได้รับรางวัลการ์ตูนคอมมิคมากมาย https://bit.ly/2YcCwKh

3. อ.กิตติพัชญ์ เจริญสิริพัฒนะ เจ้าของผลงานการ์ตูนคอมมิคมากมาย ติดตามผลงานได้ทาง linewebtoon comico และอุคบี https://www.webtoons.com/th/comedy/the-sweet-phony/list?title_no=1425&page=1และ https://www.comico.in.th/titles/1157

4. อ.อรรถวุฒิ มีศรี เจ้าของผลงานการ์ตูนซีรี่ย์คาวี https://www.facebook.com/kavicomic/และ HBD https://www.facebook.com/howtobethebestofthedead

5. อ.มนตรี คุ้มเรือน เจ้าของผลงานการ์ตูน ขุนแผน ขุนช้าง นางพิม https://www.facebook.com/ขุนแผน-ขุนช้าง-นางพิม-564277797031118/และ https://www.facebook.com/ogrecomics/

**สำหรับสมาชิกใหม่ ดูผลงานทั้งหมดได้ที่นี่ค่ะ

https://bit.ly/2LEAyQX

โพสท์ใน การ์ตูนธรรมะ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

จัดประกวดการ์ตูนคุณธรรม ครั้งที่ 3

โครงการประกวด การ์ตูนคุณธรรม ครั้งที่ 3 (MORAL COMICS CONTEST #3)

รายละเอียด:

เว็บไซต์การ์ตูนธรรมะ www.cartoondhamma.com (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น www.cartoondhamma.net )

เฟซบุ๊คเพจ การ์ตูนธรรมะ https://www.facebook.com/CartoonDhammaCom 

ห้องสมุดการ์ตูนธรรมะออนไลน์แห่งแรก ร่วมกับผู้สนับสนุนโครงการ

ขอเชิญชวนเยาวชน และบุคคลทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “การ์ตูนคุณธรรม” ครั้งที่ 3

ในโอกาสที่เว็บไซต์การ์ตูนธรรมะเผยแพร่ธรรมะง่ายๆด้วยภาพการ์ตูนจากหลายนักวาด มาถึง 10 ปีแล้ว ในเดือนมหามงคล พ.ค.2562 นี้ 

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้เยาวชน และประชาชนได้ร่วมปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมแก่สังคมในฐานะผู้ร่วมส่งผลงาน

2. เพื่อให้เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณธรรมผ่านภาพการ์ตูนพร้อมภาษาง่ายๆ

3. เพื่อให้เยาวชน และประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาผลงานในเชิงสร้างสรรค์ ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย

4. เพื่อให้เยาวชน และประชาชนได้รู้จักเว็บไซต์ การ์ตูนธรรมะดอทเน็ต และเฟซบุ๊คเพจ การ์ตูนธรรมะ

กติกา:

สร้างสรรค์ผลงานการ์ตูน เนื้อหาสอนเกี่ยวกับคุณธรรม ความดีงาม ที่ควรนำมาปฏิบัติ (เช่น ความกตัญญูกตเวที ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณา ความขยันหมั่นเพียร ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่) หรือให้ข้อคิด มุมมองชีวิต ส่งเสริมทัศนคติที่ดี สอนทำความดีง่ายๆ ธรรมะง่ายๆ เป็นต้น

1.ประเภทการ์ตูนช่อง(Comics) : ไม่จำกัดจำนวนภาพต่อ 1 เรื่อง ไม่จำกัดเทคนิคการลงสี สามารถวาดระบายสีลงบนกระดาษแล้วสแกนลงคอมพิวเตอร์ หรือวาดและระบายสีในคอมพิวเตอร์ หรือใช้เทคนิคผสมก็ได้ (หรือลงดำตามถนัด)

โดยผลงานสำเร็จต้องเป็นไฟล์ .jpg ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 2 MB และต้องมั่นใจว่าเมื่ออัพขึ้นเฟซบุ๊คแล้วอ่านง่าย

2.ประเภทภาพเคลื่อนไหว(Animation) : ขนาด HD ขึ้นไป ความยาวไม่เกิน 5 นาทีต่อ 1 เรื่อง ไม่จำกัดเทคนิคการสร้างผลงาน โดยผลงานสำเร็จต้องเป็นไฟล์วีดีโอ ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 100MB และต้องมั่นใจว่าเมื่ออัพขึ้นเฟซบุ๊ค/ยูทูปแล้วเห็นชัดเจน โดยส่งผลงานเป็นลิงก์ให้ดาวน์โหลดไฟล์ได้ง่าย

3. ไม่จำกัดอายุของผู้ที่ส่งผลงาน และไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้แสดงในสื่อของทางโครงการ

4. ทุกผลงาน ระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อายุ อาชีพ โรงเรียน ที่ทำงาน อีเมล์ ชัดเจนเพื่อทีมงานติดต่อกลับ

5. การตัดสินพิจารณาที่เนื้อหา การดำเนินเรื่อง การสรุปเรื่อง ข้อคิด 60% ความสวยงามของภาพ 40% และคำตัดสินถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางโครงการ

6. ส่งผลงาน/สอบถามที่ อีเมล์ cartoondhamma@gmail.com เท่านั้น

7. ระยะเวลารับผลงาน 5 พ.ค. –  25 มิ.ย. 2562 ประกาศผลรอบแรก 5 ก.ค. 2562 ประกาศผลรอบตัดสิน 25 ก.ค. 2562

ทางเว็บไซต์การ์ตูนธรรมะดอทเน็ต และ เฟซบุ๊คเพจ การ์ตูนธรรมะ

8. ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการเผยแพร่ผลงานผู้ร่วมโครงการบนเว็บไซต์การ์ตูนธรรมะดอทเน็ต

เฟซบุ๊คเพจ การ์ตูนธรรมะ และสื่ออื่นๆเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและเว็บไซต์/เพจของผู้จัดต่อไป

รางวัล: แยกรางวัลประเภทการ์ตูนช่อง(Comics) และประเภทภาพเคลื่อนไหว(Animation)

รางวัลที่ 1 : เงินสด 2,000 บ.

รางวัลที่ 2 : เงินสด 1,500 บ.

รางวัลที่ 3 : เงินสด 1,000 บ.

รางวัลชมเชย : เงินสด 500 บ. x 2 รางวัล  

รางวัลขวัญใจมหาชน (โหวต) : เงินสด 1,000 บ.

*มีของที่ระลึกและประกาศนียบัตรมอบให้ผู้ร่วมส่งผลงานทุกท่านถึงบ้าน

โพสท์ใน การ์ตูนคุณธรรม#3 | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , | ใส่ความเห็น